Aanbod kinderen

Ik heb ondertussen al veel ervaring met het begeleiden van kinderen in het onderwijs en in de kinderopvang. Zie mijn CV voor mijn (onderwijs)ervaring. Ik vind het een uitdaging om kinderen zo passend mogelijk te begeleiden en verder te helpen. Dit kan uiteraard op verschillende gebieden, zie hieronder het aanbod voor kinderen.

                    _Website ZZP'er Foto begeleider (2013) 1                    _Website ZZP'er Foto oppassen (2012)                    _Website ZZP'er Foto oppassen (2013)
   Huiswerkbegeleiding                                    Begeleiding                                        Oppassen                                        Oppassen              

Remedial teaching
Ik bied hulp en begeleiding aan leerlingen uit het Basisonderwijs en het Speciaal (Basis) Onderwijs die moeite hebben met lezen, rekenen en/of taal. Ik besteed veel aandacht aan het motiveren van het kind. Juist door het accent te leggen op de kwaliteiten van het kind, wordt de motivatie vergroot en dit leidt tot betere leerprestaties. Leren moet weer leuk worden!

Huiswerkbegeleiding
De overgang van het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs is vaak groot. Er wordt van de kinderen verwacht dat zij goed kunnen plannen en al het huiswerk op tijd af hebben. Ik begeleid kinderen in de brugklas die moeite hebben met het plannen en maken van hun huiswerk. 

Coaching / begeleiding
Kinderen kunnen op allerlei gebieden coaching en begeleiding nodig hebben. Ik begeleid kinderen met specifieke hulpvragen. Dit kan bijvoorbeeld zijn op sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast ben ik als begeleider inzetbaar op scholen voor natuurlijk leren / democratische scholen.

Oppassen
Uiteraard kunt u ook bij Dees aan huis terecht voor oppas. Doordeweeks, ’s avonds en in de weekenden ben ik beschikbaar om op kinderen te passen.

Getuigschriften:
Getuigschrift werkzaamheden basisschool
Getuigschrift werkzaamheden basisschool
Getuigschrift werkzaamheden kinderopvang
Getuigschrift werkzaamheden kinderopvang

“Als ik behoefte heb aan een remedial teacher, huiswerkbegeleider of coach voor mijn kinderen, zou ik zonder aarzelen voor haar kiezen. Mijn kinderen overigens ook.” (Jacco van der Pol)

“Daisy is goed, flexibel en vriendelijk. Dat maakt dat wij haar graag, als dat nodig is, voor onze zoon laten zorgen. Ook prettig: door groepsapp zijn wij steeds op de hoogte van wat er zoal gebeurt tijdens een oppassessie.” (een vaste klant)

“We zijn al vijf jaar superblij met Daisy en kunnen ons geen betere, lievere oppas wensen!” (een vaste klant)

Heeft u interesse in bovenstaand aanbod? Neem dan contact op!